Premies

Premies

Premies

Van welke premies kan ik allemaal genieten? Aan welke voorwaarden moet je voldoen voor de verschillende premies? Hieronder sommen we alles even op. Heeft toch nog een vraag over premies? Neem dan gerust contact met ons op.

Premies netbeheerders

Om de plaatsing van vloer- of kelderisolatie in bestaande woningen te stimuleren, kennen de netbeheerders een premie toe van 6 euro per m² bij de plaatsing door een aannemer, met een maximum van 800 euro. De Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal (bijvoorbeeld gespoten PUR) moet worden aangebracht aan de onderzijde van de draagvloer, tussen de draagvloer en de gewapende dekvloer of aan het plafond van de kelder of kruipruimte. De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.
Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Alle woningen waarvoor een aanvraag om te bouwen of te verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. In een nieuwbouwwoning is bovendien een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig. Nieuwbouwwoningen moeten een bepaalde energieprestatie halen. Die prestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. De E-waarde en het bouwjaar zijn daarbij bepalend voor de hoogte van die premie. Uiteraard is een goede vloerisolatie belangrijk.

Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend aan het gebouw. Woningen die niet onder de EPB-regelgeving vallen (aanvraag bouwvergunning voor 1 januari 2006) kunnen niet genieten van deze maatregel. De termijn kan ten vroegste aanvangen vanaf 2009. Dat geldt ook voor gebouwen waarvan het vereiste E-peil werd toegekend vóór 2008. De termijn van 10 jaar wordt in dat geval niet verminderd met de reeds verlopen jaren.
Hou er rekening mee dat de toekenningsvoorwaarden voor de korting op de onroerende voorheffing waarschijnlijk zullen gewijzigd worden vanaf 2013. Zie: www.energiesparen.be

Premies van uw gemeente- of provinciebestuur

Informeer steeds bij uw gemeente- of provinciebestuur naar eventuele energiepremies. Op www.energiesparen.be/subsidies vindt u een recent overzicht van alle energiepremies die in een bepaalde gemeente gegeven worden, als de gemeente aan het Vlaams Energieagentschap heeft gemeld welke premies ze uitreikt.

Hier vindt u meer info over de verschillende premies:

www.premiezoeker.be
www.energiesparen.be

Hier vindt u info over energienormen, regelgeving, etc. :

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energie/energienormen/energieprestatieregelgeving-epb-voor-nieuwbouw-en-renovatie

Heeft u een vraag of wenst u een gratis offerte?

Contacteer ons Klik hier voor een gratis offerte