Premies

Premies

Premies

Van welke premies kan ik allemaal genieten? Aan welke voorwaarden moet je voldoen voor de verschillende premies? Hieronder sommen we alles even op. Heeft toch nog een vraag over premies? Neem dan gerust contact met ons op.

Premies netbeheerders

Om de plaatsing van vloer- of kelderisolatie in bestaande woningen te stimuleren, kennen de netbeheerders een premie toe van 6 euro per m² bij de plaatsing door een aannemer, met een maximum van 800 euro. De Rd-waarde van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal (bijvoorbeeld gespoten PUR) moet worden aangebracht aan de onderzijde van de draagvloer, tussen de draagvloer en de gewapende dekvloer of aan het plafond van de kelder of kruipruimte. De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002.
Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Alle woningen waarvoor een aanvraag om te bouwen of te verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. In een nieuwbouwwoning is bovendien een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig. Nieuwbouwwoningen moeten een bepaalde energieprestatie halen. Die prestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. De E-waarde en het bouwjaar zijn daarbij bepalend voor de hoogte van die premie. Uiteraard is een goede vloerisolatie belangrijk.

Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

Voor bouwaanvragen vanaf 2022 is er een korting op onroerende voorheffing mogelijk gedurende 5 jaar. Er moet niet alleen voldaan zijn aan een verlaagd E-peil om de korting te bekomen, maar aan alle EPB-eisen.

Ook “mijnverbouwpremie” wordt niet toegekend als er niet voldaan is aan alle EPB-eisen of als de EPB-aangifte laattijdig wordt ingediend.

Vanaf 2023 wordt korting op onroerende voorheffing enkel nog toegekend in het geval van een volledige herbouw van een woning.

Premies van uw gemeente- of provinciebestuur

Informeer steeds bij uw gemeente- of provinciebestuur naar eventuele energiepremies. Op www.energiesparen.be/subsidies vindt u een recent overzicht van alle energiepremies die in een bepaalde gemeente gegeven worden, als de gemeente aan het Vlaams Energieagentschap heeft gemeld welke premies ze uitreikt.

Hier vindt u meer info over de verschillende premies:

www.premiezoeker.be
www.energiesparen.be

Hier vindt u info over energienormen, regelgeving, etc. :

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energie/energienormen/energieprestatieregelgeving-epb-voor-nieuwbouw-en-renovatie

Heeft u een vraag of wenst u een gratis offerte?

Contacteer ons Klik hier voor een gratis offerte